سایه امنیت کشور بر مرز ایران و افغانستان + فیلم

سایه امنیت کشور بر مرز ایران و افغانستان + فیلم
گذرگاه دوغارون - اسلام قلعه پس از استقرار طالبان و تعطیلی موقت، فعالیت خود را از سر گرفت.
منبع خبر : yjc.news