نظارت بر همه قیمت‌گذاری‌های جدید در ستاد تنظیم بازار متمرکز شود

نظارت بر همه قیمت‌گذاری‌های جدید در ستاد تنظیم بازار متمرکز شود
رئیس‌جمهور گفت: تعیین قیمت‌ها باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار به شکلی انجام شود که از ایجاد شوک در قیمت‌ها جلوگیری کند، نظارت بر همه قیمت‌گذاری‌های جدید در ستاد تنظیم بازار متمرکز شود.
منبع خبر : mehrnews.com