تجلیل از ایستادگی مردم فلسطین در همایش بین المللی قدس شریف

تجلیل از ایستادگی مردم فلسطین در همایش بین المللی قدس شریف
در همایش بین المللی قدس شریف محور وحدت امت اسلامی در تهران با تجلیل از ایستادگی مردم مظلوم فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست بر آزادی اول قبله گاه مسلمانان با نابودی رژیم پوشالی صهیونیستی تاکید شد.
منبع خبر : iribnews.ir