اوقات شرعی هفتم مرداد در سمنان

اوقات شرعی هفتم مرداد در سمنان
امروز پنج شنبه، هفتم مرداد، هجدهم ذی الحجه و بیست و نهم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir