اوقات شرعی شانزدهم تیر در سمنان

اوقات شرعی شانزدهم تیر در سمنان
امروز چهار شنبه، شانزدهم تیر، بیست و ششم ذی القعده و هفتم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir