اوقات شرعی دوازدهم مهرماه در سمنان

اوقات شرعی دوازدهم مهرماه در سمنان
امروز دوشنبه، دوازدهم مهرماه، بیست و هفتم صفر و چهارم فوریه است.
منبع خبر : iribnews.ir