توافق روسیه و سودان برای ایجاد پایگاه نیروی دریایی

توافق روسیه و سودان برای ایجاد پایگاه نیروی دریایی
وزیر خارجه روسیه گفت در گفتگو با همتای سودانی خود درباره تصویب توافق ایجاد پایگاه نیروی دریایی مسکو صحبت کرده است.
منبع خبر : yjc.news