روسیه خواستار محاکمه اشرف غنی شد

روسیه خواستار محاکمه اشرف غنی شد
روسیه با انتقاد از عملکرد رئیس جمهور پیشین افغانستان، خواستار محاکمه و دادگاهی شدن او شده است.
منبع خبر : mehrnews.com