انتقاد شدید دبیر ستاد حقوق بشر ایران از حمایت جاوید رحمان از حکم غیرقانونی دادگاه سوئد علیه حمید نوری

انتقاد شدید دبیر ستاد حقوق بشر ایران از حمایت جاوید رحمان از حکم غیرقانونی دادگاه سوئد علیه حمید نوری
دبیر ستاد حقوق بشر از حمایت جاوید رحمان از حکم غیرقانونی دادگاه سوئد علیه حمید نوری انتقاد شدیدی کرد.
منبع خبر : yjc.news