انتقاد غریب آبادی از سکوت جهانی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی

انتقاد غریب آبادی از سکوت جهانی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت جامعه بین‌المللی در قبال جنایات رژیم آپارتاید اسرائیل به شدت انتقاد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir