کاروان نظامی آمریکا در جنوب عراق مورد هدف قرار گرفت

کاروان نظامی آمریکا در جنوب عراق مورد هدف قرار گرفت
کاروان نظامیان آمریکایی در مسیر عبوری خود در جنوب عراق هدف یک بسته انفجاری قرار گرفت و آسیب هایی به آن وارد شد.
منبع خبر : mehrnews.com