واژگونی اتوبوس حامل اتباع افغانستان در جاده دامغان - شاهرود

واژگونی اتوبوس حامل اتباع افغانستان در جاده دامغان - شاهرود
یک دستگاه اتوبوس، ساعت ۲۲ شنبه شب در حوالی روستای مهماندوست دامغان، پس از برخورد با یک دستگاه ایسوزو، واژگون شد.
منبع خبر : iribnews.ir