دیدارهای رئیس جمهور در نیویورک

دیدارهای رئیس جمهور در نیویورک
رئیس جمهور کشورمان که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سفر کرده است امروز با همتای فرانسوی خود دیدار و درباره مسائل مختلف گفتگو کرد.
منبع خبر : iribnews.ir