تیراندازی و درگیری مسلحانه در لبنان

تیراندازی و درگیری مسلحانه در لبنان
منابع لبنانی از تیراندازی در منطقه الطیونه در بیروت و جان باختن و زخمی شدن شماری از کسانی که برای تظاهرات به خیابان آمده بودند خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com