نخستین گروه عوامل حج تمتع ۱۴۰۳ رهسپار مدینه شد

نخستین گروه عوامل حج تمتع ۱۴۰۳ رهسپار مدینه شد


نخستین گروه
منبع خبر : iribnews.ir