تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکت‌های پالایش نفت

تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکت‌های پالایش نفت
منبع خبر : iribnews.ir