تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک بامدادی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹)

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک بامدادی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹)
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و رسیدن یارانه دارو به بیماران سبب شده بود قاچاق دارو ۱۵ درصد کاهش یابد ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (|صدا و سیما

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (|صدا و سیما
www.iribnews.ir › فیلم › پادکست

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک

در یک سال گذشته صدور مجوز کسب و کار برای بیش از نیم میلیون نفر

در یک سال گذشته صدور مجوز کسب و کار برای بیش از نیم میلیون نفر
a3l.ir › فیلم

مجلس ارز ۴۲۰۰ را برای سال آینده حذف کرد - روزنامه کارون

مجلس ارز ۴۲۰۰ را برای سال آینده حذف کرد - روزنامه کارون
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره ...

آرشیو خبر برای 5-8-2023

آرشیو خبر برای 5-8-2023
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (|صدا و سیما

۱.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی

۱.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی
khabarpu.com › فیلم › پادکست
منبع خبر : iribnews.ir