بازداشت ۱۵۰ دانشجو در انتفاضه دانشگاه آمستردام

بازداشت ۱۵۰ دانشجو در انتفاضه دانشگاه آمستردام


بازداشت ۱۲۵ نفر در حمله پلیس هلند به کمپ حامیان فلسطین در دانشگاه ...

بازداشت ۱۲۵ نفر در حمله پلیس هلند به کمپ حامیان فلسطین در دانشگاه ...

بازداشت ۱۲۵ نفر در رویارویی خشونت آمیز پلیس و معترضان در دانشگاه ...

بازداشت ۱۲۵ نفر در رویارویی خشونت آمیز پلیس و معترضان در دانشگاه ...
بازداشت ۱۲۵ نفر در حمله پلیس هلند به کمپ حامیان فلسطین در دانشگاه ...

منبع خبر : iribnews.ir