چهل روز از شهادت دکتر محسن فخری زاده گذشت

چهل روز از شهادت دکتر محسن فخری زاده گذشت
امروز چهل روز از آن عصر جمعه که ترور دانشمند کشورمان در آبسرد دماوند شد تلخ ترین خبر و داغدارمان کرد می گذرد. برای شهادت مردی که نمیشناختیم در غم و خشم فرو رفتیم و عکس ها و زندگینامه اش را مرور کردیم.
منبع خبر : iribnews.ir