پهلوانی که گریستن می‌دانست

پهلوانی که گریستن می‌دانست
سبک وزن و سنگین وزن «آقا تختی» را دوست داشتند، بخاطر اینکه هیچ وقت عوض نشد.
منبع خبر : iribnews.ir