پرتاب پهپاد انتحاری «آرش» از محفظه قابل حمل

پرتاب پهپاد انتحاری «آرش» از محفظه قابل حمل
در تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش برای اولین بار پهپاد انتحاری و رادارگریز آرش از محفظه قابل حمل پرتاب شد.
منبع خبر : mehrnews.com