مرگ و میر کرونای انگلیسی زیاد نیست

مرگ و میر کرونای انگلیسی زیاد نیست
متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری ستاد مقابله با کرونا گفت: مرگ و میر کرونای انگلیسی نسبت به ویروس قبلی بیشتر نیست و از این نظر نگران نیستیم.
منبع خبر : iribnews.ir