ثبت ملی هنر «گوی بافی»

ثبت ملی هنر «گوی بافی»
«گوی‌بافی» هنری از دیار نوش‌آباد آران و بیدگل،​ امسال به شماره ۲۰۷۱ در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید.
منبع خبر : iribnews.ir