اشعاری در وصف سردار

اشعاری در وصف سردار
نخستین کنگره بین المللی شعر انتقام سخت، ​با اشعاری برای مردی که خود عاشق شعر و سراسر شعور بود، برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir